Miljøsanering og riving på Sola Land

Fakta

  • Tjenester: Miljøsanering, gjennvinning og riving
  • Oppdragsgiver: Forsvarsbygg
  • Oppstart: 2012
  • Ferdig: 2012
  • Kontraktsum: Ca- 8,5 mill
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Riving av fire ankanlegg på Sola Land med totalt 12 stk 100m3 og åtte stk 50m3 nedgravde drivstofftanker med tilhørende filter- og pumpehus, samt ca 40stk sperrestillinger/bunkere og en bygning. Riving av ca ti stk sperrestillinger/bunkere og et vannreservoir på Solaflyplass Riving av kjærberget tankanlegg i fjell som har tre større oljetanker og to mindre bygninger i Soma leir.