Nye Gand vgs, Sandnes – grunn, betong og rivingsarbeider

Fakta

  • Tjenester: Betongarbeider | Skoler | Betongarbeider | Miljøsanering | Miljøsanering, gjennvinning og riving
  • Oppdragsgiver: Rogaland Fylkeskommune
  • Oppstart: 2013
  • Ferdig: 2014
  • Kontraktsum: ca. 26 mill.
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Prosjektet omfatter riving, miljøsanering, grunn- og betongarbeider for nybygg D (ca. 7800m2), med tilhørende terrengbehandling og opparbeidelse av uteområdet.