Riving Hangar 8, Sola – Rv.509 Sømmevågen, Flyplassveien

Fakta

  • Tjenester: Miljøsanering, gjennvinning og riving
  • Oppdragsgiver: Statens vegvesen
  • Oppstart: April 2014
  • Ferdig: Juni 2014
  • Kontraktsum: ca. 4,5 mill
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Riving av Avinor‘s hangar 8 som ligger langs Rv. 509 Flyplassveien. Omfatter også masseutskiftning under bygningsareal og etablering av oppgruset parkeringsareal.