Riving av gamle Kristianslyst skole

Fakta

  • Tjenester: Miljøsanering, gjennvinning og riving
  • Oppdragsgiver: Stavanger Kommune
  • Oppstart: Juni 2014
  • Ferdig: November 2014
  • Kontraktsum: ca. 3,5 mill
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Miljøsanering og riving av Kristianslyst gammel skole. Brutto gulvareal: 5.917 m2.