Støyskjerm – E39 Sandved – Stangeland

Fakta

  • Tjenester: Støyskjerm
  • Oppdragsgiver: Statens vegvesen
  • Oppstart: 2009
  • Ferdig: 2010
  • Kontraktsum: ca. 40 mill
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Grunnarbeider og fundamentering for ca. 12 000m2 støyskjerm og 1500m2 glass langs E39.