Støyskjerming E39 Sørbø – Hove

Fakta

  • Tjenester: Støyskjerm
  • Oppdragsgiver: Sørbø Hove AS
  • Oppstart: Desember 2012
  • Ferdig: Desember 2013
  • Kontraktsum: ca. 11 mill.
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Fastmontert skjerm på Høylandsånå bru og på bru over lokalveg, samlet lengde 120m.
Tre nye støyvoller en på 2m høyde og 500m lengde og to på 4-5 m høyde, samlet lende 530m.
Skjerm i vegskulder ca. 400m.
Overgangsskjerm mellom skjerm på bru og skjerm i terreng, samlet lengde 65m.
Ny turvei ved fot støyvoll, 340m lengde.