Du er her:
Støyskjerming E39 Sørbø – Hove

Støyskjerming E39 Sørbø – Hove

Fastmontert skjerm på Høylandsånå bru og på bru over lokalveg, samlet lengde 120m.
Tre nye støyvoller en på 2m høyde og 500m lengde og to på 4-5 m høyde, samlet lende 530m.
Skjerm i vegskulder ca. 400m.
Overgangsskjerm mellom skjerm på bru og skjerm i terreng, samlet lengde 65m.
Ny turvei ved fot støyvoll, 340m lengde.

Relaterte referanser

Phus
hana
arnanipa
ragla
fjern
lise
flommm
57882553_2376578235720997_473614208462749696_n
Risa 1 Foto Tor Sindre Tjomlid, Avisen Agder