Støyskjerm – Rv 509 Solasplitten

Fakta

  • Tjenester: Støyskjerm
  • Oppdragsgiver: Statens vegvesen
  • Oppstart: 2012
  • Ferdig: 2013
  • Kontraktsum: Ca. 20 mill
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Grunnarbeider og fundamentering for ca. 6 000m2 støyskjerm langs Rv 509 Solasplitten.