Støyskjerming, E39 Eiganestunnelen – E06 Dagsone Tasta

Fakta

  • Tjenester: Støyskjerm
  • Oppdragsgiver: Statens vegvesen
  • Oppstart: Mars 2017
  • Ferdig: Pågår
  • Kontraktsum: Ca. 9,5 mill.
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Støytiltak på 34 eiendommer på prosjektet E06 Tasta.
Prosjektet omfatter innglassing på eksisterende fasader som støyskjermingstiltak og frittstående vinterhager som støyskjermingstiltak. Samt støyskjerm langs E39.