Du er her:
Støyskjerming, E39 Eiganestunnelen – E06 Dagsone Tasta

Støyskjerming, E39 Eiganestunnelen – E06 Dagsone Tasta

Støytiltak på 34 eiendommer på prosjektet E06 Tasta.
Prosjektet omfatter innglassing på eksisterende fasader som støyskjermingstiltak og frittstående vinterhager som støyskjermingstiltak. Samt støyskjerm langs E39.

Relaterte referanser

rogfast
e6
Bilde4
Bilde3
Bilde2
Bilde1
Phus
hana
arnanipa