Støyskjerm Aase gård, Selvåg Bolig

Fakta

  • Tjenester: Støyskjerm
  • Oppdragsgiver: Selvåg Bolig AS
  • Oppstart: 2016
  • Ferdig: 2016
  • Kontraktsum: Ca. 0,5 mill
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Grunnarbeider og fundamentering for ca. 4500m2 støyskjerm.