1101 Dalane 2003 – 2007

Fakta

  • Tjenester: Drift og vedlikehold | Driftskontrakter
  • Oppdragsgiver: Statens vegvesen
  • Oppstart: September 2003
  • Ferdig: August 2007
  • Kontraktsum: Ca. 65 mill.
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Oppdraget omfatter drift og vedlikehold av stamveger, øvrige riksveger, fylkesveger og gang- og sykkelveger langs riksveger med tilhørende sidearealer, utstyr og installasjoner i Lund, Sokndal, Eigersund, Bjerkreim og Hå kommuner. For tilpassing av kontraktsområdet er det i grenseområdene mot Time og Gjesdal kommune noen kryssinger av kommunegrense med ansvarsområde for deler av enkeltveger.