Du er her:
1101 Dalane 2003 – 2007

1101 Dalane 2003 – 2007

Oppdraget omfatter drift og vedlikehold av stamveger, øvrige riksveger, fylkesveger og gang- og sykkelveger langs riksveger med tilhørende sidearealer, utstyr og installasjoner i Lund, Sokndal, Eigersund, Bjerkreim og Hå kommuner. For tilpassing av kontraktsområdet er det i grenseområdene mot Time og Gjesdal kommune noen kryssinger av kommunegrense med ansvarsområde for deler av enkeltveger.

 

 

Relaterte referanser

Bilde1
Bilde1
Bilde1
Bilde1
referanse-fallback
Bilde1
Skjermbilde 2023-08-08 072547
rogfast
e6