901 Setesdal 2007 – 2012

Fakta

  • Tjenester: Drift og vedlikehold | Driftskontrakter
  • Oppdragsgiver: Statens vegvesen
  • Oppstart: September 2007
  • Ferdig: August 2012
  • Kontraktsum: Ca. 106 mill.
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Oppdraget omfatter drift og vedlikehold av stamveger, øvrige riksveger, fylkesveger og gang- og sykkelveger langs riksveger med tilhørende sidearealer, utstyr og installasjoner i de 10 kommunene Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes, Iveland, samt deler av Birkenes, Åseral, Audnedal, Vennesla og Tokke.