Du er her:
901 Setesdal 2007 – 2012

901 Setesdal 2007 – 2012

Oppdraget omfatter drift og vedlikehold av stamveger, øvrige riksveger, fylkesveger og gang- og sykkelveger langs riksveger med tilhørende sidearealer, utstyr og installasjoner i de 10 kommunene Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes, Iveland, samt deler av Birkenes, Åseral, Audnedal, Vennesla og Tokke.

 

Relaterte referanser

Bilde1
Bilde1
Bilde1
Bilde1
referanse-fallback
Bilde1
Skjermbilde 2023-08-08 072547
rogfast
e6