Åseral Nord – rehabilitering dam og overføringstunnel

Fakta

  • Tjenester: Dammer | Rehabilitering tunneler | Tunnel
  • Oppdragsgiver: Agder Energi
  • Oppstart: Januar 2018
  • Ferdig: September 2020
  • Kontraktsum: Totalsum ca. 600 mill, andel Risa ca. 300 mill.
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Prosjektet utføres av arbeidsfellesskapet AF Risa Implenia ANS.

Ny dam Langevatn, steinfyllingsdam med asfaltkjerne og ca. 400.000 m3 fyllmasse, med ny overløpsterskel og vangemurer i betong. Overføringstunell fra Langevatn til Nåvatn – ca. 8,5km tunell totalt med tverrsnitt 30 m2 med konstruksjoner for luker og tverrslagsporter i betong inne i tunellen.
– Øygard kraftverk
– Kvernevatn kraftverk.
– Utvidelse av Skjerka kraftverk.