Boligfelt Aase gård

Fakta

  • Tjenester: Boligfelt | VA-anlegg
  • Oppdragsgiver: Team Bygg
  • Oppstart: August 2013
  • Ferdig: Desember 2013
  • Kontraktsum: ca. 8 mill.
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Opparbeidelse av infrastruktur og VVA-anlegg, tomtearbeider, fjernvarme, gasskabler og grøntanlegg.