Du er her:
Boligfelt Åsveien, Sandnes

Boligfelt Åsveien, Sandnes

Tjenester:

Teknisk infrastruktur for boligområde og tomtearbeider.
Etablering av veger og gangveier, opparbeidelse av VA-anlegg inkludert fordrøyningsbasseng, og kabelanlegg. Parkeringsanlegg samt opparbeidelse av felles grøntarealer og lekeplasser.

Relaterte referanser

Bilde1
Bilde1
Bilde1
Bilde1
referanse-fallback
Bilde1
Skjermbilde 2023-08-08 072547
rogfast
e6