Du er her:
Boligfelt Åsveien, Sandnes

Boligfelt Åsveien, Sandnes

Tjenester:

Teknisk infrastruktur for boligområde og tomtearbeider.
Etablering av veger og gangveier, opparbeidelse av VA-anlegg inkludert fordrøyningsbasseng, og kabelanlegg. Parkeringsanlegg samt opparbeidelse av felles grøntarealer og lekeplasser.

Relaterte referanser

Phus
hana
arnanipa
ragla
fjern
lise
flommm
57882553_2376578235720997_473614208462749696_n
Risa 1 Foto Tor Sindre Tjomlid, Avisen Agder