Boligfelt Åsveien, Sandnes

Fakta

  • Tjenester: Boligfelt | VA-anlegg
  • Oppdragsgiver: Sandnes Kommune/Østerhus Tomter AS
  • Oppstart: 2012
  • Ferdig: 2015
  • Kontraktsum: ca. 20 mill.
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Teknisk infrastruktur for boligområde og tomtearbeider.
Etablering av veger og gangveier, opparbeidelse av VA-anlegg inkludert fordrøyningsbasseng, og kabelanlegg. Parkeringsanlegg samt opparbeidelse av felles grøntarealer og lekeplasser.