Boligfelt Bogafjell

Fakta

  • Tjenester: Boligfelt | VA-anlegg
  • Oppstart: 2001
  • Ferdig: 2016
  • Kontraktsum: ca. 130 mill
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Risa har hatt prosjekter for Sandnes Kommune, Sandnes Tomteselskap, Østerhus gruppen, Block Watne, Buggeland A/S, KruseBolig, Jærbygg AS, Sandnes Boligbyggelag, SI-Bygg AS, Optimera AS, Gjesdal Bolig.

Arbeider som er utført:
Opparbeidelse av infrastruktur og VVA-anlegg, tomtearbeider, fjernvarme, gasskabler, grøntanlegg og grunnarbeider for idrettsanlegg.