Boligfelt Haualand Nord, Sandnes

Fakta

  • Tjenester: Boligfelt | VA-anlegg
  • Oppdragsgiver: Sandnes Kommune /Øster Hus
  • Oppstart: 2015
  • Ferdig: 2016
  • Kontraktsum: ca. 25 mill.
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Infrastruktur for nytt boligfelt i Sandnes kommune. Omfatter VA-anlegg, veganlegg, lekeplasser og kabelanlegg.