Boligfelt Hove gård

Fakta

  • Tjenester: Boligfelt | VA-anlegg
  • Oppdragsgiver: Sandnes kommune/Hove Utbyggingsselskap AS
  • Oppstart: 2013
  • Ferdig: 2016
  • Kontraktsum: ca. 42 mill.
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Opparbeidelse av infrastruktur og VVA-anlegg, tomtearbeider, fjernvarme, gasskabler, støyskjerm, støyvoll og grøntanlegg.