Brendeheia hyttefelt

Fakta

  • Tjenester: Hyttefelt
  • Oppdragsgiver: Sinnes og Sol Tomteutvikling
  • Oppstart: 2014
  • Ferdig: 2018
  • Kontraktsum: ca. 50 mill.
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Teknisk infrastruktur for hytteområde og tomtearbeider.
Etablering av veger, opparbeidelse av VA-anlegg, friområder og skiløyper.