Brendeheia hyttefelt, Sirdal

Fakta

  • Tjenester: Hyttefelt
  • Oppdragsgiver: Sinnes og Sol Tomteutvikling
  • Oppstart: 2014
  • Ferdig: 2016
  • Kontraktsum: ca. 30 mill.
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Teknisk infrastruktur for hytteområde og tomtearbeider.
Etablering av veger og opparbeidelse av VA-anlegg.