Du er her:
Drift- og trafikantnytte Nye Veier

Drift- og trafikantnytte Nye Veier

Prosjektet har en varighet på 5 år og omfatter 7+1 parseller fordelt over Sør- og Midt-Norge.

Mål:

  • Maksimere trafikksikkerhet og optimal beredskap for hendelser
  • Maksimere fokus på brukerne gjennom oppetid og bar vei i vinterdriften
  • Realisere målet om en skade- og ulykkesfri driftsperiode, samt et helsefremmende og rettferdig arbeidsliv
  • Minimere negativ påvirkning på klima og ytre miljø fra vinterdrift og øvrig drift
  • Realisere fremtidsrettet drift og digitalisering gjennom innovasjon

Relaterte referanser

Phus
hana
arnanipa
ragla
fjern
lise
flommm
Risa 1 Foto Tor Sindre Tjomlid, Avisen Agder
Rubetødnane - risa