Du er her:
Driftskontrakt 1002 Flekkefjord 2008 – 2013

Driftskontrakt 1002 Flekkefjord 2008 – 2013

Drift og vedlikehold av stamveger, øvrige riksveger, fylkesveger og gang- og sykkelveger langs riksveger med tilhørende sidearealer, utstyr og installasjoner i hele, eller deler av Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal og Farsund kommune. Vegnettet som omfattes av oppdraget (inkludert armer og ramper), består av omlag 609 km veg totalt.

Relaterte referanser

rogfast
e6
Bilde4
Bilde3
Bilde2
Bilde1
Phus
hana
arnanipa