Du er her:
Driftskontrakt 1002 Flekkefjord 2008 – 2013

Driftskontrakt 1002 Flekkefjord 2008 – 2013

Drift og vedlikehold av stamveger, øvrige riksveger, fylkesveger og gang- og sykkelveger langs riksveger med tilhørende sidearealer, utstyr og installasjoner i hele, eller deler av Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal og Farsund kommune. Vegnettet som omfattes av oppdraget (inkludert armer og ramper), består av omlag 609 km veg totalt.

Relaterte referanser

referanse-fallback
Bilde1
Skjermbilde 2023-08-08 072547
rogfast
e6
Bilde4
Bilde3
Bilde2
Bilde1