Du er her:
Driftskontrakt 1002 Flekkefjord 2008 – 2013

Driftskontrakt 1002 Flekkefjord 2008 – 2013

Drift og vedlikehold av stamveger, øvrige riksveger, fylkesveger og gang- og sykkelveger langs riksveger med tilhørende sidearealer, utstyr og installasjoner i hele, eller deler av Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal og Farsund kommune. Vegnettet som omfattes av oppdraget (inkludert armer og ramper), består av omlag 609 km veg totalt.

Relaterte referanser

Bilde1
Bilde1
Bilde1
Bilde1
referanse-fallback
Bilde1
Skjermbilde 2023-08-08 072547
rogfast
e6