Driftskontrakt 1002 Flekkefjord 2008 – 2013

Fakta

  • Tjenester: Drift og vedlikehold | Driftskontrakter
  • Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Region Sør
  • Oppstart: 1. september 2008
  • Ferdig: 31. august 2013
  • Kontraktsum: ca. 100 mill

Drift og vedlikehold av stamveger, øvrige riksveger, fylkesveger og gang- og sykkelveger langs riksveger med tilhørende sidearealer, utstyr og installasjoner i hele, eller deler av Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal og Farsund kommune. Vegnettet som omfattes av oppdraget (inkludert armer og ramper), består av omlag 609 km veg totalt.