Du er her:
Driftskontrakt 1002 Flekkefjord 2008 – 2013 – 2018

Driftskontrakt 1002 Flekkefjord 2008 – 2013 – 2018

Drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sidearealer, utstyr og installasjoner i deler av Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal, Lindesnes, Farsund, og Hægebostad kommune.
Vegnettet som omfattes av oppdraget (inkludert armer og ramper), består av omlag 638 km veg totalt.

Relaterte referanser

rogfast
e6
Bilde4
Bilde3
Bilde2
Bilde1
Phus
hana
arnanipa