Driftskontrakt 1002 Flekkefjord 2013 – 2018

Fakta

  • Tjenester: Drift og vedlikehold | Driftskontrakter
  • Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Region Sør
  • Oppstart: 1. september 2013
  • Ferdig: 31. august 2018
  • Kontraktsum: ca. 156 mill.

Drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sidearealer, utstyr og installasjoner i deler av Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal, Lindesnes, Farsund, og Hægebostad kommune.
Vegnettet som omfattes av oppdraget (inkludert armer og ramper), består av omlag 638 km veg totalt.