Du er her:
Driftskontrakt 9202 Nedre Telemark og Vestfold 2020 – 2023

Driftskontrakt 9202 Nedre Telemark og Vestfold 2020 – 2023

Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av

oppgavene, på riksveger og riks-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr

og installasjoner.

I hovedsak gjelder dette rutinemessige driftsoppgaver og mindre vedlikeholdsoppgaver på vegnettet. Også inspeksjon og registrering, planlegging av virksomheten, beredskap mht. vinterdrift og generell trafikkavvikling, dokumentasjon, rapportering til byggherren, informasjon til publikum og håndtering av andre oppgaver som er nødvendige for drift og vedlikehold av vegnettet.

 

Kontrakten inkluderer kommunene Horten, Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Sande, Holmestrand, Re,

Porsgrunn, Skien, Bamble, Nome og Sauherad.

Vegnettet som omfattes av oppdraget, inkludert armer og ramper:

Veglengden er totalt 303,308 km.

Trafikken på vegnettet varierer fra om lag ÅDT 500 til omlag ÅDT 32300.

Relaterte referanser

Bilde1
Bilde1
Bilde1
Bilde1
referanse-fallback
Bilde1
Skjermbilde 2023-08-08 072547
rogfast
e6