Driftskontrakt Sirdal 2016 – 2021

Fakta

  • Tjenester: Drift og vedlikehold | Driftskontrakter
  • Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Region Sør
  • Oppstart: 1. september 2016
  • Ferdig: 31. august 2021
  • Kontraktsum: ca. 80 mill.

Drift og vedlikehold av fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sidearealer, utstyr og installasjoner i Sirdal og deler av Hægebostad, Kvinesdal og Flekkefjord kommune(r). Vegnettet som omfattes av oppdraget (inkludert armer og ramper), består av omlag 306 km veg totalt.