Du er her:
Driftskontrakt Sirdal 2016 – 2021

Driftskontrakt Sirdal 2016 – 2021

Drift og vedlikehold av fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sidearealer, utstyr og installasjoner i Sirdal og deler av Hægebostad, Kvinesdal og Flekkefjord kommune(r). Vegnettet som omfattes av oppdraget (inkludert armer og ramper), består av omlag 306 km veg totalt.

Relaterte referanser

rogfast
e6
Bilde4
Bilde3
Bilde2
Bilde1
Phus
hana
arnanipa