Du er her:
E 39 Rosseland – Tangvall, midtrekkverk

E 39 Rosseland – Tangvall, midtrekkverk

Tjenester:

Kontrakten består av 2 delprosjekter, delprosjekt 2 (DP2) Rosseland-Storenes og delprosjekt 3 (DP3) Klepland-Tangvall. På DP2 Rosseland-Storenes skal det bygges 1950 meter midtrekkverk langs dagens E39,for å øke trafikksikkerheten. I den forbindelse skal hele strekningen breddeutvides. Tre veikulverter skal i den forbindelse forlenges, og en veikulvert skal bygges ny som vil gi større frihøyde i undergangen og dermed også bedre fremkommelighet på fylkesveg 114. Alle kulverter i plasstøpt betong. I tillegg kommer mindre arbeider på lokalt veinett. På strekningen Klepland-Tangvall (DP3) skal det bygges 1900 meter midtrekkverk og forbikjøringsfelt i begge retninger, samt rundkjøring ved Tangvall. I den forbindelse skal hele strekningen breddeutvides. Dette innebærer forlengelse av fire veikulverter i plasstøpt betong og sprenging av en høy fjellskjæring langs E39. I tillegg kommer noe arbeider på lokalt veinett.
Kontraktarbeidet omfatter grave- og fyllingsarbeider, sprenging, fjellsikring, bygging/utvidelse av 8 stk. plasstøpt betongkonstruksjoner, bygging av natursteinmurer,etablering av 1 stk. rundkjøring inkludert ledeøyer, overvannshåndtering, universell utforming av 5 busstopp, asfaltering, støyskjerming, midtrekkverk, rekkverk, skilting,oppmerking etc.

Relaterte referanser

Bilde1
Bilde1
Bilde1
Bilde1
referanse-fallback
Bilde1
Skjermbilde 2023-08-08 072547
rogfast
e6