Du er her:
E134 Ølen – Ølensvåg, Gang- og sykkelveg

E134 Ølen – Ølensvåg, Gang- og sykkelveg

Tjenester:

Opparbeidelse av ca. 3,3 km gang- og sykkelveg mellom Ølen og Ølensvåg i Vindafjord kommune. Vegen ligger på sørsiden av E134 på hele strekningen og skal ha en normal planeringsbredde på 3,5 m inkludert skulder.  Flere betongkonstruksjoner inngår i anlegget. Blant annet 2 underganger og en bro. I entreprisen inngår også etablering av spillvannsanlegg for kommunen, vannledning for Ølen Vassverk og kabler for ulike etater.

Relaterte referanser

Bilde1
Bilde1
Bilde1
Bilde1
referanse-fallback
Bilde1
Skjermbilde 2023-08-08 072547
rogfast
e6