E134 Ølen – Ølensvåg, Gang- og sykkelveg

Fakta

  • Tjenester: Veibygging
  • Oppdragsgiver: Statens vegvesen
  • Oppstart: November 2017
  • Ferdig: September 2019
  • Kontraktsum: 76 mill.
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Opparbeidelse av ca. 3,3 km gang- og sykkelveg mellom Ølen og Ølensvåg i Vindafjord kommune. Vegen ligger på sørsiden av E134 på hele strekningen og skal ha en normal planeringsbredde på 3,5 m inkludert skulder.  Flere betongkonstruksjoner inngår i anlegget. Blant annet 2 underganger og en bro. I entreprisen inngår også etablering av spillvannsanlegg for kommunen, vannledning for Ølen Vassverk og kabler for ulike etater.