E16 Sætre-Bjørkhaug- og Arnanipatunnelen – Tunneloppgradering

Fakta

  • Tjenester: Samferdsel | Rehabilitering tunneler | Tunnel | Veibygging
  • Oppdragsgiver: Statens vegvesen
  • Oppstart: 31.10.2018
  • Ferdig: 30.04.2021
  • Kontraktsum: 230 mill.
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Tunneloppgradering Oppgradering av elektriske og styringstekniske installasjoner, anlegg- og byggeteknikk samt trafikkavvikling i Sætre-, Bjørkhaug- og Arnanipatunnelen