Du er her:
E39 Byfjordtunnelen – Mastrafjordtunnelen , sikkerhetsutrustning

E39 Byfjordtunnelen – Mastrafjordtunnelen , sikkerhetsutrustning

Oppgradering av nytt styringssystem, ITV overvåkingssystem, fortetting av nødstasjoner, ledelys, nød belysning samt nødstrømsforsyning.

Byfjordtunnel ca. profil 470-6460.
Mastrafjordtunnel ca. profil 9120-13800.

Relaterte referanser

rogfast
e6
Bilde4
Bilde3
Bilde2
Bilde1
Phus
hana
arnanipa