E39 Byfjordtunnelen – Mastrafjordtunnelen , sikkerhetsutrustning

Fakta

  • Tjenester: Rehabilitering tunneler
  • Oppdragsgiver: Statens vegvesen
  • Oppstart: April 2013
  • Ferdig: Oktober 2013
  • Kontraktsum: ca. 66 mill.
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Oppgradering av nytt styringssystem, ITV overvåkingssystem, fortetting av nødstasjoner, ledelys, nød belysning samt nødstrømsforsyning.

Byfjordtunnel ca. profil 470-6460.
Mastrafjordtunnel ca. profil 9120-13800.