E39 Eiganestunnelen – E06 Dagsone Tasta

Fakta

  • Tjenester: Betongarbeider | Veibygging
  • Oppdragsgiver: Statens vegvesen
  • Oppstart: August 2016
  • Ferdig: Juli 2019
  • Kontraktsum: Ca. 220 mill.
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Entreprisen omfatter bygging av ny nedsenket 4 felts E39 fra Eiganestunnel portalen på Tasta til sammenfletting til 2 feltsvei ved avkjøring til parkeringsplass ved Store Stokkavann, en strekning på ca 700m.
Nytt toplanskryss utformet som rundkjøringsbru over ny E39 med tilkobling til lokaltrafikken samt av- og påkjøringsfelt til E39. Ny bro over E39 for adkomst til boliger på vestsiden av E39 og turområder, samt rampe ned til bussholdeplass ved  E39.