E39 Sandved – Stangeland, utvidelse fra 2 til 4 felt

Fakta

  • Tjenester: Veibygging
  • Oppdragsgiver: Statens vegvesen
  • Oppstart: Desember 2008
  • Ferdig: Juni 2010
  • Kontraktsum: ca. 126 mill.
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Utvidelse fra 2 til 4 felts motorvei på E39 fra Sandved til Stangeland. Inkludert legging av kabelnett for Lyse.