E39 Sykkelstamvegen

Fakta

  • Tjenester: Samferdsel | Veibygging
  • Oppdragsgiver: Statens vegvesen
  • Oppstart: Oktober 2018
  • Ferdig: September 2021
  • Kontraktsum: Ca 294 mill.
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Risa AS skal bygge den første strekningen av Sykkelstamvegen, mellom Asser Jåttensvei og Oalsgata. Denne strekningen er cirka sju kilometer. Det ligg også inne opsjoner på strekningen mellom Løwenstrasse og Oalsgata. Dersom alt går greit kan bygginga starte her i september 2019, og bli ferdig i 2021.

Sykkelstamvegen er et pionerprosjekt for en høystandard sykkelveg mellom Stavanger og Sandnes. Målet er at flere skal velge sykkel framfor bil når de skal til og fra jobb på Forus.