Du er her:
Feda transformatorstasjon – tomt fasekompensatoranlegg

Feda transformatorstasjon – tomt fasekompensatoranlegg

Graving og sprengningsarbeider. Tilbakefylling med sprengstein og plannering av tomt. Fjellsikring og etablering av tørrmur.
Omlegging av anleggsvei rundt stasjonen. Riving/demontering av eksisterende lagerbygg. Utvidelse av sikkerhetsgjerde rundt nytt stasjonsområde.

Relaterte referanser

Phus
hana
arnanipa
ragla
fjern
lise
flommm
57882553_2376578235720997_473614208462749696_n
Risa 1 Foto Tor Sindre Tjomlid, Avisen Agder