Feda transformatorstasjon – tomt fasekompensatoranlegg

Fakta

  • Tjenester: Stasjonsutbygging
  • Oppdragsgiver: Statnett
  • Oppstart: Mai 2013
  • Ferdig: August 2013
  • Kontraktsum: ca. 8 mill.
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Graving og sprengningsarbeider. Tilbakefylling med sprengstein og plannering av tomt. Fjellsikring og etablering av tørrmur.
Omlegging av anleggsvei rundt stasjonen. Riving/demontering av eksisterende lagerbygg. Utvidelse av sikkerhetsgjerde rundt nytt stasjonsområde.