Du er her:
Feda transformatorstasjon – tomt fasekompensatoranlegg

Feda transformatorstasjon – tomt fasekompensatoranlegg

Graving og sprengningsarbeider. Tilbakefylling med sprengstein og plannering av tomt. Fjellsikring og etablering av tørrmur.
Omlegging av anleggsvei rundt stasjonen. Riving/demontering av eksisterende lagerbygg. Utvidelse av sikkerhetsgjerde rundt nytt stasjonsområde.

Relaterte referanser

rogfast
e6
Bilde4
Bilde3
Bilde2
Bilde1
Phus
hana
arnanipa