Du er her:
Feda transformatorstasjon – tomt fasekompensatoranlegg

Feda transformatorstasjon – tomt fasekompensatoranlegg

Graving og sprengningsarbeider. Tilbakefylling med sprengstein og plannering av tomt. Fjellsikring og etablering av tørrmur.
Omlegging av anleggsvei rundt stasjonen. Riving/demontering av eksisterende lagerbygg. Utvidelse av sikkerhetsgjerde rundt nytt stasjonsområde.

Relaterte referanser

Bilde1
Bilde1
Bilde1
Bilde1
referanse-fallback
Bilde1
Skjermbilde 2023-08-08 072547
rogfast
e6