Flomsikring Figgjoelva, Ålgård

Fakta

  • Tjenester: Plastring/Erosjonssikring | Flomsikring
  • Oppdragsgiver: Gjesdal Kommune
  • Oppstart: 06.07.2015
  • Ferdig: 11.12.2015
  • Kontraktsum: ca. 8 mill.
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Flomsikring av Figgjoelva langs “nye“ Ålgård sentrum, elvekantene erosjonssikres, vi har bygget flommurer, lagt nytt drenerings- og overvannssystem og anlegges stier, murer og påbegynt parkanlegg langs elvebredden.