Du er her:
Flomsikringstiltak Vigrestad – Deletappe 2

Flomsikringstiltak Vigrestad – Deletappe 2

Bygging av flomsikringstiltak på Vigrestad. Dette prosjektet gjelder andre deletappe for utbygging av flomsikringstiltakene som behøves for å sikre deler av sentrumsområdene.  Denne deletappen tar for seg lukket trase fra innløp i Vollbekken og ned til jernbaneundergangen i Rundvegen. Etappen inneholder også to konstruksjoner, innløp og krysning av jernbanen. På sørsiden av jernbanen avsluttes deletappen med kobling mot rørledning og VA-anlegg som er lagt i deletappe 1. Ny overvannsledning under Rundvegen sørger for at vann fra store deler av nedslagsfeltene nord for Vigrestad ledes kontrollert gjennom sentrum.

Relaterte referanser

Bilde1
Bilde1
Bilde1
Bilde1
referanse-fallback
Bilde1
Skjermbilde 2023-08-08 072547
rogfast
e6