Du er her:
Flomsikringstiltak Vigrestad – Deletappe 2

Flomsikringstiltak Vigrestad – Deletappe 2

Bygging av flomsikringstiltak på Vigrestad. Dette prosjektet gjelder andre deletappe for utbygging av flomsikringstiltakene som behøves for å sikre deler av sentrumsområdene.  Denne deletappen tar for seg lukket trase fra innløp i Vollbekken og ned til jernbaneundergangen i Rundvegen. Etappen inneholder også to konstruksjoner, innløp og krysning av jernbanen. På sørsiden av jernbanen avsluttes deletappen med kobling mot rørledning og VA-anlegg som er lagt i deletappe 1. Ny overvannsledning under Rundvegen sørger for at vann fra store deler av nedslagsfeltene nord for Vigrestad ledes kontrollert gjennom sentrum.

Relaterte referanser

Phus
hana
arnanipa
ragla
fjern
lise
57882553_2376578235720997_473614208462749696_n
Risa 1 Foto Tor Sindre Tjomlid, Avisen Agder
Rubetødnane - risa