Du er her:
Flomsikringstiltak Vigrestad – Deletappe 2

Flomsikringstiltak Vigrestad – Deletappe 2

Bygging av flomsikringstiltak på Vigrestad. Dette prosjektet gjelder andre deletappe for utbygging av flomsikringstiltakene som behøves for å sikre deler av sentrumsområdene.  Denne deletappen tar for seg lukket trase fra innløp i Vollbekken og ned til jernbaneundergangen i Rundvegen. Etappen inneholder også to konstruksjoner, innløp og krysning av jernbanen. På sørsiden av jernbanen avsluttes deletappen med kobling mot rørledning og VA-anlegg som er lagt i deletappe 1. Ny overvannsledning under Rundvegen sørger for at vann fra store deler av nedslagsfeltene nord for Vigrestad ledes kontrollert gjennom sentrum.

Relaterte referanser

rogfast
e6
Bilde4
Bilde3
Bilde2
Bilde1
Phus
hana
arnanipa