Folkvordveien, vei- og ledningsarbeid, Sandnes

Fakta

  • Tjenester: VA-anlegg
  • Oppdragsgiver: Sandnes Kommune
  • Oppstart: 2013
  • Ferdig: 2014
  • Kontraktsum: ca. 13 mill.
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Prosjektet har elementer innenfor veibygging, VA-anlegg og kabellegging. Vei (bredde 6,0 m+fortau på begge sider) 500 m, vannledning 760 m, avløpsledninger 675 m, overvannsledninger 695 m, gatelyskabel og mastefundament. 510 m (Lyse), lavspentkabel 550 m (Lyse), høyspentkabel 300 m (Lyse), gassledning 250 m (Lyse), trekkerør 550 m (Lyse).