Du er her:
Folkvordveien, vei- og ledningsarbeid, Sandnes

Folkvordveien, vei- og ledningsarbeid, Sandnes

Tjenester:

Prosjektet har elementer innenfor veibygging, VA-anlegg og kabellegging. Vei (bredde 6,0 m+fortau på begge sider) 500 m, vannledning 760 m, avløpsledninger 675 m, overvannsledninger 695 m, gatelyskabel og mastefundament. 510 m (Lyse), lavspentkabel 550 m (Lyse), høyspentkabel 300 m (Lyse), gassledning 250 m (Lyse), trekkerør 550 m (Lyse).

Relaterte referanser

Bilde1
Bilde1
Bilde1
Bilde1
referanse-fallback
Bilde1
Skjermbilde 2023-08-08 072547
rogfast
e6