Fv.42 Rassikring Haughomfjellene, Bjørkåstunnelen

Fakta

  • Tjenester: Fjellsikring | Tunnel
  • Oppdragsgiver: Statens vegvesen
  • Oppstart: 2014
  • Ferdig: 2016
  • Kontraktsum: Totalsum ca. 141 mill, andel Risa 40 mill.
  • Entrepriseform: Totalentreprise

Risa har utført prosjektet i arbeidsfellesskap med Kruse Smith Entreprenør AS.
Prosjektet omfatter rassikring av fv. 42 Haughomfjellene i Sirdal kommune. Oppdraget omfatter prosjektering og bygging av hovedvei i dagen ca. 300 m, og tunnel – ny Bjørkåstunnel, på ca. 1360 meter inklusive elektro – og sikkerhetsutrustning. Tunnelen er bygget i tunnelkasse B. med profil T9,5.