Du er her:
Fv. 45 Rassikring Ragsvatnet – Totalentreprise

Fv. 45 Rassikring Ragsvatnet – Totalentreprise

Skredsikring – totalt 350 m fanggjerde langs Ragsvatnet fordelt på 3 nivåer. Fanggjerdet monteres i 2 nivåer vest og øst i området. Nedre nivå monteres ca. 20-30 meter over vegen. Det øvre nivået med fanggjerde i vest ligger ca. 100 moh. (ca. 55 meter over vegen), mens det øvre nivået med fanggjerde i øst ligger ca. 90 moh. (ca. 40 meter over vegen).

Gjerdet er 6m høyt og ha en kapasitet på 5000kJ. Vi har utført rensk og boltring i området mellom vegbane og fanggjerde.

Relaterte referanser

Bilde1
Bilde1
Bilde1
Bilde1
referanse-fallback
Bilde1
Skjermbilde 2023-08-08 072547
rogfast
e6