Fv 47 Bygneskrysset

Fakta

  • Tjenester: Betongarbeider | Veibygging
  • Oppdragsgiver: Statens vegvesen
  • Oppstart: Oktober 2013
  • Ferdig: Oktober 2014
  • Kontraktsum: Ca. 37 mill.
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Fv 47 Bygneskrysset omfatter ombygging fra dagens T-kryss til rundkjøring. Det blir i tillegg etablert en rundkjøring på industri området.

2 stk. kulverter under Fv 47 ivaretar de myke trafikantene og det blir bygget ny GS veg langs traseen.

Det blir også etablert ny belysning langs hele strekningen.