Du er her:
Fv 47 Bygneskrysset

Fv 47 Bygneskrysset

Fv 47 Bygneskrysset omfatter ombygging fra dagens T-kryss til rundkjøring. Det blir i tillegg etablert en rundkjøring på industri området.

2 stk. kulverter under Fv 47 ivaretar de myke trafikantene og det blir bygget ny GS veg langs traseen.

Det blir også etablert ny belysning langs hele strekningen.

Relaterte referanser

rogfast
e6
Bilde4
Bilde3
Bilde2
Bilde1
Phus
hana
arnanipa