Du er her:
Fv 47 Bygneskrysset

Fv 47 Bygneskrysset

Fv 47 Bygneskrysset omfatter ombygging fra dagens T-kryss til rundkjøring. Det blir i tillegg etablert en rundkjøring på industri området.

2 stk. kulverter under Fv 47 ivaretar de myke trafikantene og det blir bygget ny GS veg langs traseen.

Det blir også etablert ny belysning langs hele strekningen.

Relaterte referanser

Bilde1
Bilde1
Bilde1
Bilde1
referanse-fallback
Bilde1
Skjermbilde 2023-08-08 072547
rogfast
e6