Du er her:
Fv 47 Kvala – Fagerheim

Fv 47 Kvala – Fagerheim

Bygging av ny 4-felts veg fra kryss ved Austreimsvegen i sør og til tilknytning til eksisterende veg nord for kyss med Jovegen, profil 408-1745. Det skal bygges to nye vegbruer, en ny miljøtunnel, en undergang, to gangbruer, to rundkjøringer, gang- og sykkelveger, bussholdeplasser og sideveger. I tillegg skal det etableres støyvoller og støyskjermer langs vegen. Samlet lengde kjøreveger inkludert bruer og miljøtunnel er ca. 1700m.

Relaterte referanser

Phus
hana
arnanipa
ragla
fjern
lise
flommm
57882553_2376578235720997_473614208462749696_n
Risa 1 Foto Tor Sindre Tjomlid, Avisen Agder