Du er her:
Fv 47 Kvala – Fagerheim

Fv 47 Kvala – Fagerheim

Bygging av ny 4-felts veg fra kryss ved Austreimsvegen i sør og til tilknytning til eksisterende veg nord for kyss med Jovegen, profil 408-1745. Det skal bygges to nye vegbruer, en ny miljøtunnel, en undergang, to gangbruer, to rundkjøringer, gang- og sykkelveger, bussholdeplasser og sideveger. I tillegg skal det etableres støyvoller og støyskjermer langs vegen. Samlet lengde kjøreveger inkludert bruer og miljøtunnel er ca. 1700m.

Relaterte referanser

Bilde1
Bilde1
Bilde1
Bilde1
referanse-fallback
Bilde1
Skjermbilde 2023-08-08 072547
rogfast
e6