Fv. 507 Nærland – Klepp grense, g/s-veg og ny bro

Fakta

  • Tjenester: Betongarbeider | Veibygging
  • Oppdragsgiver: Statens vegvesen
  • Oppstart: Juni 2014
  • Ferdig: April 2015
  • Kontraktsum: ca. 16 mill
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Bygging av 1,6 km gang- og sykkelveg langs Fv. 507 Nordsjøvegen samt opparbeidelse av ny bro . Gang og sykkelvegen bygges med 3 meter asfaltert bredde. Det blir skulder på 25 cm på hver side, og rabatt på 2 meter mellom gang- og sykkelvegen og kjørevegen.