Du er her:
Fv. 507 Nærland – Klepp grense, g/s-veg og ny bro

Fv. 507 Nærland – Klepp grense, g/s-veg og ny bro

Bygging av 1,6 km gang- og sykkelveg langs Fv. 507 Nordsjøvegen samt opparbeidelse av ny bro . Gang og sykkelvegen bygges med 3 meter asfaltert bredde. Det blir skulder på 25 cm på hver side, og rabatt på 2 meter mellom gang- og sykkelvegen og kjørevegen.

Relaterte referanser

rogfast
e6
Bilde4
Bilde3
Bilde2
Bilde1
Phus
hana
arnanipa