Fv 6 Buamyr – Grimstveit

Fakta

  • Tjenester: Betongarbeider | Veibygging
  • Oppdragsgiver: Statens vegvesen
  • Oppstart: Mai 2016
  • Ferdig: August 2017
  • Kontraktsum: Ca. 19 mill.
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

1500 m med ny veg lagt i ny trase på sida av den gamle vegen.

Prosjektet omfatter rensk 6745 m2, sprengning 31100 m3, jordmasser 11400 m3, kabelgrøfter 470 m, planum på steinfylling 15000 m2, forsterkningslag 5000 m3, slitelag av asfaltbetong 12000 m2, master for veglys 6 stk, tennpunktskap 2 stk, fordelingsskap 2 stk, armering 38 tonn, betong 206 m3 og tørrsteinsmurer 400 m2.