Du er her:
Ganddal Godsterminal

Ganddal Godsterminal

Ny Godstrerminal for jernbaneverket. Kontrakten med Jernbaneverket ble inngått av RS Prosjekt. Dette var et samarbeidsprosjekt mellom RISA AS og Stangeland Maskin AS.
Dimensjoner; Anleggsområde 30 dekar, 4500m anleggsveier, ubrukbar masse meir enn 200 000 m3, innkjøring av sprengstein/knust fjell mer en 340 000m3, 150 000 m2 med fiberduk, 3000 m2 natursteinsmurer / 2100m2 støyskjermer, 7500m ledningsgrøfter, pumpestasjoner, rensebasseng, betongmurer, gangbru.

Godsterminalen ble ferdig til åpning januar 2008

Relaterte referanser

Bilde1
Bilde1
Bilde1
Bilde1
referanse-fallback
Bilde1
Skjermbilde 2023-08-08 072547
rogfast
e6