Du er her:
Gang- og sykkelveg Nordsjøruta, Sola

Gang- og sykkelveg Nordsjøruta, Sola

Formålet er å forbedre fremkommeligheten for de som går og sykler ved ny gang og sykkelveg, med tilhørende kulvert under FV 510 Kleppvegen, samt rundkjøring og støyskjermer i krysset mellom Nordsjø- og Ølbergvegen.

Prosjektet starter ved Solastranden og knyttes til eksisterende gang- og sykkelveg. Videre følger prosjektet Nordsjøvegen til krysset med Kleppvegen. Prosjektet omfatter kryssutbedring med etablering av venstresvingfelt  i krysset Kleppvegen/Gimravegen. Fra Nordsjøvegen bygges gang- og sykkelveg langs Ølbergveien forbi Gardhaugveien.
For Nordsjøvegen inngår det på hele strekningen breddeutvidelse fra Solastranden til Kleppvegen. Prosjektet gjennomføres modellbasert.

Relaterte referanser

rogfast
e6
Bilde4
Bilde3
Bilde2
Bilde1
Phus
hana
arnanipa