Du er her:
Grunnarbeider Ertsmyra Stasjon

Grunnarbeider Ertsmyra Stasjon

Etablering av en ny transformatorstasjon og likeretterstasjon på Ertsmyra er del av prosjektene NordLink og Vestre korridor. Inngrepsområdet er ca 160 000 m2. Arbeidene i entreprisen består i rene grunnarbeider og vil omfatte ca. 3,5km adkomst og internveier, masseutskifting av byggetomt med deponering av ca. 250.000m3 masse i lokalt deponi, sprengning av ca. 275.000m3 fjell, etablering av rigg og lagerarealer. Etablering og drift av knuseverk for produksjon av avrettingslag.

Relaterte referanser

rogfast
e6
Bilde4
Bilde3
Bilde2
Bilde1
Phus
hana
arnanipa