Grunnarbeider Ertsmyra Stasjon

Fakta

  • Tjenester: Stasjonsutbygging
  • Oppdragsgiver: Statnett
  • Oppstart: 2015
  • Ferdig: 2016
  • Kontraktsum: ca. 75 mill
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Etablering av en ny transformatorstasjon og likeretterstasjon på Ertsmyra er del av prosjektene NordLink og Vestre korridor. Inngrepsområdet er ca 160 000 m2. Arbeidene i entreprisen består i rene grunnarbeider og vil omfatte ca. 3,5km adkomst og internveier, masseutskifting av byggetomt med deponering av ca. 250.000m3 masse i lokalt deponi, sprengning av ca. 275.000m3 fjell, etablering av rigg og lagerarealer. Etablering og drift av knuseverk for produksjon av avrettingslag.