Du er her:
Grunnarbeider Ertsmyra Stasjon

Grunnarbeider Ertsmyra Stasjon

Etablering av en ny transformatorstasjon og likeretterstasjon på Ertsmyra er del av prosjektene NordLink og Vestre korridor. Inngrepsområdet er ca 160 000 m2. Arbeidene i entreprisen består i rene grunnarbeider og vil omfatte ca. 3,5km adkomst og internveier, masseutskifting av byggetomt med deponering av ca. 250.000m3 masse i lokalt deponi, sprengning av ca. 275.000m3 fjell, etablering av rigg og lagerarealer. Etablering og drift av knuseverk for produksjon av avrettingslag.

Relaterte referanser

Bilde1
Bilde1
Bilde1
Bilde1
referanse-fallback
Bilde1
Skjermbilde 2023-08-08 072547
rogfast
e6