Grunnarbeider Kvilldal likeretterstasjon

Fakta

  • Tjenester: Stasjonsutbygging
  • Oppdragsgiver: Implenia Norge AS
  • Oppstart: 2015
  • Ferdig: 2017
  • Kontraktsum: ca. 81 mill
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Grunnarbeidene omfatter skogrydding, grave- og sprengningsarbeider, etablering av bergskjæringer og løsmasseskråninger, grøfter, fylling, rassikring, opparbeidelse av tomt for strømretter stasjonen, etablering av adkomstveier, traktorveier og anleggsveier, massedeponi, etablering av vann-, brannvann-, avløp- og dreneringsanlegg.