Du er her:
Grunnarbeider Kvilldal likeretterstasjon

Grunnarbeider Kvilldal likeretterstasjon

Grunnarbeidene omfatter skogrydding, grave- og sprengningsarbeider, etablering av bergskjæringer og løsmasseskråninger, grøfter, fylling, rassikring, opparbeidelse av tomt for strømretter stasjonen, etablering av adkomstveier, traktorveier og anleggsveier, massedeponi, etablering av vann-, brannvann-, avløp- og dreneringsanlegg.

Relaterte referanser

Bilde1
Bilde1
Bilde1
Bilde1
referanse-fallback
Bilde1
Skjermbilde 2023-08-08 072547
rogfast
e6