Du er her:
Grunnarbeider Kvilldal likeretterstasjon

Grunnarbeider Kvilldal likeretterstasjon

Grunnarbeidene omfatter skogrydding, grave- og sprengningsarbeider, etablering av bergskjæringer og løsmasseskråninger, grøfter, fylling, rassikring, opparbeidelse av tomt for strømretter stasjonen, etablering av adkomstveier, traktorveier og anleggsveier, massedeponi, etablering av vann-, brannvann-, avløp- og dreneringsanlegg.

Relaterte referanser

rogfast
e6
Bilde4
Bilde3
Bilde2
Bilde1
Phus
hana
arnanipa