Grunnarbeider Saurdal transformatorstasjon

Fakta

  • Tjenester: Stasjonsutbygging
  • Oppdragsgiver: Statnett
  • Oppstart: 2015
  • Ferdig: 2017
  • Kontraktsum: Ca. 30 mill
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Utvidelse av Saurdal transformatorstasjon er et ledd i en spenningsoppgradering fra 300 kV til 420 kV for strekningen mellom Kristiansand og Sauda og er derfor en del av Statnetts prosjektet Vestre korridor.