Du er her:
Hana boligfelt

Hana boligfelt

Tjenester:

Entreprisen omfatter etablering av boligfelt. Opparbeidelse infrastruktur VA med fordrøyningsbasseng, kryssing med VA grøft under vei med styrt boring, etablering av fordrøyningsbasseng, sanering av VA i eksisterende vei samt utgraving for boligblokker og opparbeidelse av lek og grønt. Arbeidet utføres langs eks. gassledning, gammel høyspent og 600mm vannledning. Bygging av 2000m2 med støyskjerm, omfattende pumping av spillevann for etablering av nytt anlegg, etablering av betongkonstruksjon, støttemur, trafomur av naturstein og støttemurer av recon og naturstein.

Relaterte referanser

Phus
arnanipa
ragla
fjern
lise
flommm
57882553_2376578235720997_473614208462749696_n
Risa 1 Foto Tor Sindre Tjomlid, Avisen Agder
Rubetødnane - risa