Du er her:
Hana boligfelt

Hana boligfelt

Tjenester:

Entreprisen omfatter etablering av boligfelt. Opparbeidelse infrastruktur VA med fordrøyningsbasseng, kryssing med VA grøft under vei med styrt boring, etablering av fordrøyningsbasseng, sanering av VA i eksisterende vei samt utgraving for boligblokker og opparbeidelse av lek og grønt. Arbeidet utføres langs eks. gassledning, gammel høyspent og 600mm vannledning. Bygging av 2000m2 med støyskjerm, omfattende pumping av spillevann for etablering av nytt anlegg, etablering av betongkonstruksjon, støttemur, trafomur av naturstein og støttemurer av recon og naturstein.

Relaterte referanser

Bilde1
Bilde1
Bilde1
Bilde1
referanse-fallback
Bilde1
Skjermbilde 2023-08-08 072547
rogfast
e6