Hana boligfelt

Fakta

  • Tjenester: Boligfelt
  • Oppdragsgiver: Sandnes Kommune/Austrått utvikling/Lyse
  • Oppstart: August 2017
  • Ferdig: Oktober 2019
  • Kontraktsum: ca. 42 mill.
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Risa har fått oppdraget med å etablere infrastrukturen i felt 1, hvor det blir 120 – 130 boenheter. Samlet blir det med tiden om lag 500 boenheter her. Samt opparbeidelse av grøntanlegg.