Høg-Jæren vindpark

Fakta

  • Tjenester: Vindkraft
  • Oppdragsgiver: Kruse Smith AS
  • Oppstart: 2010
  • Ferdig: 2011
  • Kontraktsum: ca. 38 mill
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Grunnarbeider for 32 vindmøllefundamenter på 2,3 MW inkl. veger, grøfter og kabler.