Hoppmannsknuten hyttefelt

Fakta

  • Tjenester: Hyttefelt
  • Oppdragsgiver: Sinnes og Sol tomteutvikling AS
  • Oppstart: September 2018
  • Ferdig: 2021
  • Kontraktsum: Ca. 38 mill.
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Teknisk infrastruktur for hytteområde og tomtearbeider.
Etablering av veger, opparbeidelse av VA-anlegg, friområder og skiløyper.