Hyttefelt Haugefjedl aust og vest

Fakta

  • Tjenester: Hyttefelt
  • Oppdragsgiver: Sinnes og Sol Tomteutvikling
  • Oppstart: 2008
  • Ferdig: 2013
  • Kontraktsum: Ca. 30 mill
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Teknisk infrastruktur for hytteområdet og tomtearbeider.
Etablering av veger og opparbeidelse av VA-anlegg. Kulvert for kryssing av skiløyper.